و از خدا آنچه را که به دیگران فزون تر از شما داده است

آرزو مکنید ......

" شما خواهان فضل خدا باشید  "

که خدا به هر چیز داناست .

 

سوره مبارکه نساء آیه ۳۲تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم تیر 1392 | 16:34 | نویسنده : یکتا |
 

  امام رضا علیه السلام میفرمایند:

        

            از اخلاق بد بپرهیزید ...

          

                 زیرا بد اخلاق بدون تردید در آتش است

 

( میلادحضرتش مبارک)

 تاريخ : پنجشنبه ششم مهر 1391 | 20:11 | نویسنده : یکتا |
 

   علی علیه السلام میفرمایند

 

     شکیبا پیروزی را از دست نمی دهد

                                   

             گرچه روزگار شکیبایی طولانی گردد

                     

                                                                (تقدیم به خواهرم و همه مسافران نجف)

 تاريخ : دوشنبه یکم خرداد 1391 | 8:9 | نویسنده : یکتا |
 

   خدایا ...

 

          نعمت عافیت مبدا همه نیازهاست

 

          و عاقبت به خیری مقصد همه نیازها

 

       بین این مبدا تا آن مقصد والا ترین نیاز اعتماد است به بزرگیت ...

 

       به بزرگیت سوگند نعمت اعتماد را نصیبمان فرما...

 

 تاريخ : دوشنبه هجدهم اردیبهشت 1391 | 10:47 | نویسنده : یکتا |
 

  روزی هزار بار دلت را شکسته ام

                                           

                          بیخود به انتظار وصالت نشسته ام......

 تاريخ : پنجشنبه سی و یکم فروردین 1391 | 9:38 | نویسنده : یکتا |
 

   علی علیه السلام میفرمایند :

 

  بسا کسی که با نعمتی که بدو دهند به دام افتد"

 

  و با پرده ای که بر گناه او پوشند فریفته گردد "

 

  و با سخن نیک که درباره اش گویند آزموده شود "

 

و خدا هیچ کس را به چیزی نیازمود "

 

                                         چون مهلتی که بدو عطا فرمود . 

 تاريخ : دوشنبه بیست و یکم فروردین 1391 | 9:34 | نویسنده : یکتا |
سلام

 

  دوستی نوشت :

    

      به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد "

  

 اما هر وقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند :............... !!!!؟؟؟

 

 

      روزگارت بی نیاز از جماعت نادان باد . 

 تاريخ : شنبه نوزدهم فروردین 1391 | 10:8 | نویسنده : یکتا |
  • روزمره
  • خدشه